Talenty pre firmy

Po troch rokoch sa nám podarilo obnoviť obľúbenú súťaž Talenty pre firmy. Zapojilo sa 11 trojčlenných družstiev z 10 základných škôl. Poslaním súťaže bolo prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v školách, ako aj rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti budúcich absolventov v oblasti strojového obrábania kovov a elektrotechnike. Za pomoci našich žiakov a majstrov odbornej výchovy riešili dva typy úloh.

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín a absolvovali poldruhahodinové riešenie úloh z elektrotechniky a strojárstva. V rámci elektrotechniky pracovali elektrotechnickom laboratóriu a ich hlavnými úlohami bola práca s elektronickými obvodmi, montáž súčiastok na plošné spoje. Svoje zapojenia museli odskúšať a overiť ich funkčnosť. Strojárska časť prebiehala v CNC učebni na počítačoch s nainštalovaným kresliacim a technologickým softvérom SolidWorks. Súťažiaci kreslili v programe súčiastky, ktoré zadala firma Schier Technik. Zakresľovali tak 2D ako aj 3D zobrazenie súčiastky a ich výsledok sa musel zhodovať so zadaným manuálom – tak rozmery, ako aj hmotnosť a použité materiály. Úspešnosť a presnosť výsledkov do veľkej miery odzrkadľovala záujmy a zameranie žiakov v ich súkromí a voľnom čase. Veľmi nápomocní im boli aj ich konzultanti – žiaci tretieho ročníka odborov mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik Spojenej školy. Medzi družstvami bola najúspešnejšia Základná škola Obrancov mieru Detva pred oboma Hriňovskými základnými školami. Medzi jednotlivcami zvíťazil Eduard Lukáčik zo Základnej školy v Kriváni. Všetci účastníci dostali diplomy a upomienkové predmety školy. Na najlepších však čakali veľmi hodnotné ceny. Každý člen víťazného tímu dostal meracie prístroje, celkový víťaz si odniesol smartfón. Sme veľmi radi, že aj štvrtý ročník súťaže sa stretol s veľkým záujmom a že žiaci základných škôl prejavili talent a technickú zručnosť.