Seminár Rozhoduj o Európe

Štyria žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili regionálneho seminára Rozhoduj o Európe.

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je kombináciou stretnutí mládeže, interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich stretnutia a diskusie s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl z celej Českej republiky a Slovenska, zároveň približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom z oboch štátov.

Venovali sa Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a cielení politickej reklamy. Obhajovali názory krajín Európskej únie, pripravovali návrhy opatrení, ktoré si následne odhlasovali.

Výsledkom rokovania boli viaceré dôležité zistenia. Sloboda prejavu a sloboda prístupu k informáciám sú z pohľadu viacerých krajín jedny z najdôležitejších hodnôt západnej spoločnosti. Akékoľvek zásahy do obmedzovania týchto slobôd by mali byť vykonávané až po zvážení všetkých možných následkov.

S cielenou reklamou sú spojené viaceré riziká, na druhej strane však cielená reklama môže priniesť benefity v podobe informačných a osvetových kampaní, rovnako ako môže pomôcť hnutiam, ktoré sa snažia o zviditeľnenie spoločenských problémov.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zákazu spracovania osobných údajov v citlivých oblastiach ako sú genetické a biometrické údaje a údaje o zdravotnom stave. Reklama by nemala urážať politické presvedčenie, preto je potrebné diskutovať o konkretizácii nariadenia, aby sa nenarušili už zavedené pravidlá v členských štátoch.

A keď politickú reklamu je potrebné regulovať, je dôležité tiež zachovať čo najvyššiu slobodu a nezávislosti médií. Je potrebné rozvíjať ochranu osobných údajov a ochranu užívateľov v online prostredí, ktorá je v dnešnej dobe dezinformácii a častých krádeží osobných údajov veľmi potrebná.