Školský parlament

Dve zástupkyne školského parlamentu sa dňa 09.11.2022 zúčastnili stretnutia školských parlamentov vo Zvolene. Školy si vymieňali skúsenosti a nápady na nové akcie a aktivity v rámci školy.

Na začiatku stretnutia sme boli oboznámení s novými pravidlami, funkciami a podmienkami, ako má fungovať školský parlament. Následne každá škola odprezentovala svoje pripravené prezentácie vykonaných a pripravovaných aktivít. Nakoniec nás oboznámili, ako získať finančné prostriedky na vykonanie aktivít v rámci školského parlamentu.

Myslíme si, že to bola pre nás dobrá skúsenosť na ďalšie nápady, návrhy aktivít a správne fungovanie školského parlamentu.

 

Patrícia Gelienová (3.OA)