Ekonomická prednáška na Technickej univerzite vo Zvolene

Tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie si opäť v pondelok vyrazili do Zvolena, kde na Technickej univerzite absolvovali spolu s vysokoškolskými študentami prednášku z makroekonómie. Témou prednášky bola samotná makroekonómia, jej podstata, makroekonomické vzťahy, čo je v súčasnosti veľmi aktuálna téma, ktorá sa každého jedného z nás bezprostredne dotýka. Študenti sa tejto problematike venujú už počas štúdia na obchodnej akadémii v rámci odborných ekonomických predmetov. Teraz mali možnosť vypočuť si odborný výklad prof. Dr. Ing. Jaroslava Šálku, ktorý im vhodnou a názornou formou vysvetlil jednotlivé zákonitosti. Okrem toho mali možnosť zažiť atmosféru vysokoškolskej prednášky a odniesť si odtiaľ aj množstvo poznatkov, ktoré určite ešte využijú pri štúdiu na strednej škole, ale aj neskôr napr. pri štúdiu na vysokých školách.