Divadelné predstavenie vo Zvolene

V rámci Dňa študentstva zorganizovala Ing. Gabriela Dianišková návštevu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Dňa 3.11.2022 sa tak študenti Spojenej školy v Detve zúčastnili divadelného predstavenia Polnočná omša. Na začiatku predstavenia vystúpil na javisko režisér predstavenia a oboznámil nás s priebehom predstavenia a jeho zameraním.

Polnočná omša zachytáva príbeh jednej stredoslovenskej rodiny, v ktorej sa stretávajú rôzne ľudské charaktery a ich osudy. Dej sa odohráva v čase zúriacej 2. svetovej vojny a prebiehajúceho SNP. Dej príbehu je veľmi aktuálny najmä v tom, že zobrazuje to, ako môžu ľudia reagovať a pristupovať k politickej situácii, ktorá vládne v štáte.

Myslím si, že príbeh bol pre našich študentov veľmi poučný a zaujal ich. Nielen, že videli príbeh, ktorý vedia využiť aj na maturitnej skúške, ale naučili sa aj pravidlá etikety a slušného správania pri návšteve divadla.

Mgr. M. Dutkievičová