Českí praktikanti v Detve

Prvé dva októbrové týždne hostila naša škola 2 žiakov partnerskej strednej odbornej školy z Třemošnice.

Žiaci vykonávali prax na pracoviskách odborného výcviku školy a absolvovali tiež zaujímavé odborné exkurzie v strojárskych firmách.

Náplňou praxe boli odborné činnosti v zmysle učebných osnov jednotlivých odborov. Každý žiak pracoval pod vedením mentora, ktorý mu prideľoval prácu. Žiaci si o svojej praxi viedli denník. Všetci účastníci pristupovali k práci zodpovedne a svoje úlohy si plnili svedomito.

Súčasťou stáže bol aj kultúrny a voľnočasový program. Žiaci absolvovali hodinu slovenského jazyka. S históriou mesta Detva sa oboznámili počas návštevy Podpolianskeho múzea. Nasledoval výlet do Zvolena spojený s prehliadkou námestia a  Zvolenského zámku.

Víkend sme začali návštevou ranča Hafernik v Detvianskej Hute spojenou s jazdou na koňoch. V sobotu nasledoval výlet do Banskej Štiavnice zapísanej vo svetovom dedičstve UNESCO spojený s prehliadkou kaštieľa Sv. Anton.

V piatok sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie stáže, počas ktorého boli žiakom odovzdané certifikáty a Europassy- mobilita.

Celkový priebeh odbornej stáže možno zhodnotiť veľmi pozitívne.