Dokončená ekoučebňa vďaka Nadácii Tesco

Vďaka výhre v grante Nadácie Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame sme zrealizovali projekt Spojená škola – zelená škola. Pokračovali sme v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnili sme ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšený záhon a lavičky. Priestor sa tak stal plnohodnotnou externou učebňou pre žiakov v jarných a jesenných mesiacoch. Vysadili rastliny a kríky, ktoré sú typické pre náš región. Ako sprievodné aktivity sme zorganizovali workshopy a súťaže pre žiakov školy i základných škôl zamerané na regionálne hospodárstvo.

Zlepšili sme estetické prostredie školy a najbližšieho okolia – ešte minulé leto to bol zanedbaný kút pri škole, teraz sme ho prerobili na plnohodnotnú externú učebňu. Posilnili sme pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia. Žiaci si budú viac vážiť výsledky projektu, keďže sa na ňom sami podieľali.