Úspech v súťaži Mladý marketér

Tretiaci z Obchodnej akadémie sa premiérovo zapojili do súťaže Mladý Marketér. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej cieľom je podpora vzdelávania v oblasti marketingu žiakov stredných škôl.

Žiaci mali za úlohu vypracovať marketingovú stratégiu mesta za účelom zvýšenia záujmu občanov o dianie v obci/meste, zvýšenia návštevnosti turisticky zaujímavých lokalít a zlepšenia image a vnímania mesta obyvateľmi a návštevníkmi.

V našej práci sme sa zamerali na marketing mesta Hriňová. Vypracovali sme charakteristiku mesta, analýzu aktuálnej marketingovej situácie, SWOT analýzu a návrh marketingovej komunikácie.

V prvý júnový deň prezentovala v Trnave prácu Natália Kminiaková a získala špeciálnu cenu odbornej poroty. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 189 účastníkov, takže naše umiestnenie pri premiére v súťaži je veľmi pekný úspech. Blahoželáme.