Chorvátski praktikanti v Detve

Prvé dva májové týždne hostila naša škola 8 žiakov partnerskej chorvátskej strednej odbornej školy z Durdevacu.

Žiaci vykonávali prax na pracoviskách našich spolupracujúcich firiem. Venovali sa účtovníctvu, marketingu, administratíve či komunikácii. Každý žiak pracoval pod vedením mentora, ktorý mu prideľoval prácu. Žiaci si o svojej praxi viedli denník. Všetci účastníci pristupovali k práci zodpovedne a svoje úlohy si plnili svedomito.

Súčasťou stáže bol aj kultúrny a voľnočasový program. Žiaci absolvovali hodinu slovenského jazyka, kultúry a tanca. S históriou mesta Detva sa oboznámili počas návštevy Podpolianskeho múzea. Nasledoval výlet do Zvolena spojený s prehliadkou námestia a  Zvolenského zámku.

Program pokračoval návštevou ranča Hafernik v Detvianskej Hute spojenou s jazdou na koňoch. Cez víkend zamierili do Nízkych Tatier, kde si pozreli Demänovskú jaskyňu Slobody a navštívili Zoo kontakt v Liptovskom Mikuláši. V nedeľu nasledoval výlet do Banskej Štiavnice zapísanej vo svetovom dedičstve UNESCO spojený s prehliadkou kaštieľa Sv. Anton.

V piatok sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie stáže, počas ktorého boli žiakom odovzdané certifikáty a Europassy- mobilita.

Už o týždeň sa do Chorvátska vyberie 7 žiakov našej školy na spoločnú mobilitu s chorvátskymi a nórskymi spolužiakmi.