3D modelovanie v Solidworks – 3. miesto na Slovensku

Dňa 12.5.2022 usporiadala firma Schier Technik Slovakia s. r. o. v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Trnave ďalší ročník súťaže pre študentov „3D modelovanie SOLIDWORKS“.

Súťaže sa zúčastnili stredné odborné školy z celého Slovenska.  Základným obsahom súťaže bolo 3D modelovanie dielu podľa zadaného výkresu.

Strednú odbornú školu v Detve reprezentovali žiaci 4. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač. Všetci naši žiaci predviedli veľmi dobré vedomosti a zručnosti, pričom najviac sa darilo Patrikovi Bartošovi, ktorý obsadil skvelé 3. miesto. Blahoželáme!