Mobilitné stretnutie Erasmus+ s Chorvátskom a Nórskom

Posledný aprílový týždeň sme sa konečne dočkali a mohli sme privítať spolužiakov z partnerských krajín z Chorvátska a Nórska. Stalo sa tak vďaka projektu Synchronizujeme s prírodou realizovaného v rámci programu Erasmus+. Projekt prebieha už od roku 2019, no COVID 19 zabránil skoršiemu stretnutiu účastníkov.
V pondelok prebehlo vzájomné zoznámenie sa. Predstavili sme našim hosťom školu a ukázali priestory, kde sa učíme. Nasledovali prezentácie jednotlivých skupín – o škole, ochrane prírody či o zaujímavostiach v regiónoch. Dopoludnie sme si spestrili hrami a zoznamovacími aktivitami. Nasledovali tvorivé dielne so zástupcami občianskeho združenia Detviansky tulipán. Workshop bol zameraný na upcykláciu. Žiaci vytvárali obrazy servítkovou technikou a drevo a dali tak šancu starým veciam, aby priniesli radosť vo forme darčeku. Popoludnie sme strávili s starej časti Detvy, kde sa naši hostia zoznámili s tradíciami a históriu mesta.
V utorok sme sa vybrali so lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Žiaci absolvovali prehliadku skanzenu so sprievodcom, zahrali si tradičný drevorubačský ding a previezli sa historickou železničkou. Na spiatočnej ceste si spravili nákupnú prestávku v Banskej Bystrici.
V stredu sme museli program prispôsobiť počasiu. Aj napriek hrozbe dažďa nám však doprialo zrealizovať plánované aktivity. Dopoludnie sme strávili na školskom dvore, kde časť žiakov vytvárala pocitový chodník a staré palety premenila na vonkajšie sedenie. Druhá skupina pripravovala tradičné detvianske špeciality a pokračovala vo výrobe darčekov formou upcyklácie. Popoludnie patrilo workshopu o regionálnych pozoruhodnostiach a príprave vhodných environmentálnych výletov. Podvečer sme sa navštívili neďaleký Vígľašský zámok.
Vo štvrtok sme sa opäť vybrali do prírody. Vďaka spolupráci so Správou CHKO Poľana sme sa dostali až do piateho (najvyššieho) stupňa ochrany Dobročského pralesa. Po návrate prejavili žiaci svoj umelecký talent a vyjadrovali formou maľby svoje dojmy z prírody. Popoludní sme sa vybrali na ranč Haferník, kde videli nielen tradičné hospodárstvo ale aj jeho využitie pre cestovný ruch. Nechýbala ani jazda na koni. Cestou späť sme sa zastavili na Hriňovských lazoch a pochválili sa krásnymi výhľadmi na terasovité políčka.
Týždeň sme zakončili v tradičnom baníckom meste Banská Štiavnica. Okrem baníckych tradícií sme sa venovali aj lesníctvu, ktoré tu má dlhé tradície. Navštívili sme najstaršiu lesnícku školu v Európe, jej botanickú záhradu ako aj miestnych sokoliarov. Popoludní sme sa vybrali po stopách ďalšej veľkej atrakcie – štiavnických tajchov. Program sme ukončili v škole slávnostných vyhodnotením a záverečnou párty.
Projekt pokračuje už o niekoľko týždňov stretnutím u chorvátskeho partnera v Durdevaci.
Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 2 »