Druhé miesto v celoslovenskom finále Junior Internet

Ďalší skvelý úspech dosiahli žiaci Obchodnej akadémie Detva. Tentokrát v celoslovenskej súťaže Junior Internet, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Súťaž je určená žiakom, ktorí sa zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, digitálnu grafiku či kreatívne písanie či tvorbu vzdelávacích online projektov. Náš tím v zložení Dominik Gonda, Natália Kminiaková, Viktória Tóthová a Martina Kortišová súťažili v kategórii JuniorLEARN. Do súťaže sa zapojili so svojou stránkou venovanou vzdelávaniu o tradíciách regiónu Podpoľanie.

Zaujali hodnotiacu komisiu natoľko, že sa umiestnili na skvelom druhom mieste. Vzhľadom na to, že išlo o našu premiéru v tejto súťaži, ide o skvelý výsledok.

Prihlásené práce hodnotili odborníci z prostredia IT a bezpečnosti, ľudia aktívne pôsobiaci v digitálnej sfére a marketingu. O úspechu projektu rozhodoval originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie a bezpečnosť.

Finále súťaže sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Blahoželáme!