Piate miesto v regionálnom kole Mladý Európan

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie v Detve reprezentovali školu v regionálnom kole 17. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. Umiestnili na veľmi peknom piatom mieste, keď za vypracovaný projekt získali dokonca najvyšší počet bodov.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.
Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je v tomto roku Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR.