Víťazstvo v Študentskej vedeckej aktivite Ekonomickej fakulty UMB

Žiaci 3.OA Viktória Tóthová a Dominik Gonda (so spoluautorkami Martinou Kortišovou a Natáliou Kminiakovou)získali ďalší vynikajúci úspech so svojou prácou o formálnom a neformálnom vzdelávaní o Podpoľaní.

Tentokrát sa prestavili na Študentskej vedeckej aktivite, ktorú organizovala Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rovnako, ako minulý školský rok v Košiciach, aj tento rok si odniesli prvú cenu! V sekcii stredoškolákov prezentovali svoj projekt pred hodnotiacou komisiou z fakulty. Komisia vyzdvihla nielen kvalitu práce, ale tiež fakt, že projekt nebol len teoretický, ale mal tiež konkrétne výstupy. Ocenili tiež snahu mladých ľudí o uchovávanie tradícií.