Žiak Obchodnej akadémie s úspechom v celoštátnej súťaži

Denis Močár reprezentoval Obchodnú akadémiu v Detve na celoslovenskom kole v súťaži SIP (spracovanie informácii na počítači) v disciplíne Odpis textu. Umiestnil sa v celoslovenskom kole na krásnom 9. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Banskobystrického kraja.

SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači v 3 kategóriách určených žiakom SŠ a OA ( písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing) s cieľom podpory a vyhľadávania talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Návyky pri práci na klávesnici PC všetkými desiatimi prstami hmatovou a dotykovou metódou využívajú žiaci po skončení strednej školy ďalej na VŠ, kde spracúvajú množstvo informácii prostredníctvom klávesnici PC alebo v praxi, zvyšujú si väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce. Žiaci sa učia tréningom rýchlo a presne prepísať text, cibria si pozornosť pri prepise textov, upravovať text, precvičujú si gramatiku, pohotovosť pri korektúre textu, využívajú textové klávesové skratky pri spracovaní textu ap.