Laboratórne Servisné centrum pri Spojenej škole v Detve

Niekoľko šikovných študentov Spojenej školy v Detve v septembri 2021 založilo malú skupinku, ktorá začala opravovať pokazené elektrotechnické zariadenia. Zo začiatku využívali len náradie, ktoré im poskytla škola a priestory odbornej praxe. V decembri s pomocou pedagógov a projektu Tatra Banky Druhá šanca pre nepotrebné veci, získali  sumu 2000 Eur. Získané peniaze použili na nákup kvalitného náradia a materiálu potrebného na opravu nefunkčných zariadení. Chlapci začali spolupracovať so študentkami z Obchodnej akadémie Spojenej školy v Detve. Dievčatá prevzali pod svoju správu činnosti ekonomického charakteru, ako je evidencia majetku, tovaru, objednávky a podobne. Spolupráca je prospešná pre všetky strany. Dievčatá si vyskúšajú v praxi svoje nadobudnuté vedomosti z teoretického vyučovania, naučia sa nové činnosti spojené s vedením malej firmy. Chlapci si na reálnych prípadoch overia svoje zručnosti v elektrotechnike a naučia veľa nového.

Servisné služby sú poskytované pre zamestnancov a študentov školy.

Poskytované služby sú:

  • oprava malých elektrických zariadení do 220 V (mixer, svietidlá, reproduktory…)
  • číslicová technika (PC, prehrávače, tlačiarne, ….)
  • inštalácia softwaru
  • oprava a čistenie PC
  • poradenstvo v oblasti IKT
  • 3D tlač

Študenti svoje služby poskytujú bezplatne.