Postup do celoštátneho kola súťaže v spracovaní informácií na počítači

Dňa 16.februára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže SIP – spracovanie informácii na počítači dištančnou formou.
Organizátor 56. ročníka súťaže bola OA – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota.
Súťažiaci súťažili v disciplíne Odpis textu v programe ZAV z obrazovky s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu.
V Banskobystrickom kraji súťažilo v tejto disciplíne 13 študentov zo 4 stredných škôl, a to OA Detva, OA Banská Bystrica, OA Lučenec
a OA – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota.
Dosiahli sme vynikajúci výsledok, Denis Močár – študent 4. ročníka postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 22. – 24. marca 2022 na SOŠ dopravnej Martin – Priekopa.
Srdečne Denisovi blahoželáme a držíme palce na CK:)
Mgr. Oľga Feješová
predsedníčka krajského kola súťaže SIP a členka celoštátnej komisie súťaže SIP