Školenia pedagógov v oblasti technického kreslenia

Učitelia a majstri odborného výcviku absolvovali školenie v oblasti technického kreslenia. Stalo sa tak v našej úplne novej učebni pre strojárske predmety, v ktorej si budú môcť naši žiaci zlepšovať kompetencie v oblasti technického kreslenia a programovania.

Majstri a učitelia odborných predmetov ešte absolvujú niekoľko školení, vďaka ktorým získajú zručnosti, ktoré budú môcť odovzdať svojim žiakom:

  • Základné školenie SolidWorks
  • Zvárané konštrukcie
  • Dizajn foriem
  • Základné školenie Simulation Premium
  • Základné školenie SolidCAM
  • Sústruženie
  • Sústruženie+frézovanie
  • iMachining 2D
  • Základné školenie Solidelectrical