Nová učebňa robotizácie

Spojená škola v Detve získala grant v rámci Výzvy SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zámerom projektu „Vzdelávanie a udržateľný rozvoj regiónu“ je modernizácia odborného vzdelávania a prípravy Spojenej školy s cieľom vybudovania školiaceho centra pre širokú cieľovú skupinu a jeho prepojenia s potrebami regiónu.

V práci projektu plánujeme modernizovať vybavenie školy vo forme robotizovaného pracoviska a zrealizovať vzdelávacie a informačné aktivity zamerané na zvýšenie záujmu o štúdium technických odborov.

Pracovisko vybavíme kolaboratívnym robotom s riadiacim programom, ovládacím tabletom, priemyselným nadstavcom, súpravou pre umelú inteligenciu ako aj priemyselnou kamerou.

Súčasťou nového pracoviska budú aj malé školské roboty s robotickým ramenom, kliešťovým a pneumatickým mechanizmom, 3D tlačovou sadou, sadou na písanie a kreslenie, laserovým, Bluetooth a Wifi modulom.