Dištančné vzdelávanie trochu zaujímavejšie

Študenti 4. ročníka OA absolvovali už počas prezenčného vzdelávania stretnutie s Ing. Jankou Parobkovou zo spoločnosti Partners Group. Toto stretnutie bolo pre nich veľmi zaujímavé, preto sme sa rozhodli osloviť Ing. Parobkovú s prosbou o ďalšie stretnutie. Veľmi ochotne nás opäť voviedla do sveta investovania. Tentoraz to bolo opäť na základoch podnikania ale online formou. I keď osobný kontakt nie je možné ničím nahradiť, Ing. Parobková mala pre nás pripravenú veľmi zaujímavú prezentáciu a ešte zaujímavejší výklad. Témou boli cenné papiere, vývoj finančného trhu a možnosti investovania na finančnom trhu. Študenti si opäť pripravili pre ňu otázky na ďalšie stretnutie.
Študentov 2. ročníka OA voviedla do sveta obchodu maminka našej študentky, ktorá sa počas vyučovacej hodiny podnikovej ekonomiky v rámci témy „Obchodné operácie v predajni“ podujala vysvetliť a prezentovať nám chod obchodnej prevádzky, v ktorej pracuje. Opísala nám činnosti, ktoré sa v obchodoch vykonávajú od objednávok a príjmu tovaru, cez skladovanie, výdaj zo skladu, samotný predaj až po kontrolnú a informačnú činnosť. Za iných okolností by študenti absolvovali exkurziu do obchodu osobne, ale sme vďační aj za tieto informácie a zaujímavý výklad.
Ing. Gabriela Dianišková