Na škole vzniká servisné laboratórium

Škola získala grant 2000 € z Nadácie Tatrabanky s projektom „Druhá šanca pre nepotrebné veci“.

Hlavným zameraním projektu je vybudovať servisné laboratórium slúžiace na opravu a údržbu starých elektrotechnických a elektronických zariadení. Prostredníctvom projektu chceme doplniť zariadenie tohto laboratória, aby mohlo poskytovať služby širšej cieľovej skupine. Na projekte budú participovať pedagógovia a žiaci Spojenej školy.

Skupina študentov pod vedením učiteľky a majstra odbornej výchovy má predstavu budovania servisného laboratória, v ktorom budú kontrolovať, testovať napájacie akumulátorové zdroje (notebooky, mobily, powerbanky, bicyklové batérie…) V prípade, že zariadenie bude mať nefunkčné len niektoré články akumulátora, vymenia ich a následne zariadenie uvedú do prevádzky. Ak výmena nebude možná, zabezpečia zber a následne ekologickú likvidáciu. V prípade úspechu svoje služby plánujú poskytovať aj mimo svoju školu.