Firmy modernizujú pracoviská odborného výcviku pre našich žiakov

V rámci projektu Svetovej banky, do ktorého ja zapojená aj naša škola, sa mohli spolupracujúce firmy uchádzať o grant v rámci schémy de minimis. Sme veľmi radi, že sa vo výzve podarilo uspieť všetkým 3 zapojeným firmám – Hriňovským strojárňam, a. s., Netspace s. r. o. a eSoft, s. r. o.

V rámci projektu budú môcť firmy obstarať stroje, zariadenia a technológie, ktoré budú môcť využívať aj žiaci na odbornom výcviku a pedagogickí zamestnanci v rámci školení.

Firma eSoft s. r. o. obstará technológie na aktualizáciu súčasného LMS systému školy o nové moduly. Ide hlavne o 3 časti a to je implementovanie videokonferencií do LMS systému, jeho plánovanie a manažovanie s rozšírenou funkcionalitou. Žiaci si vyskúšajú možnosti využívania virtuálnej reality a reálne vyskúšajú, ako sa dajú na diaľku riešiť rôzne situácie vo firmách ako oprava strojov, zaškolenie  a obsluha strojov prípadne iné situácie.

Študentom to prinesie technologický náskok, ktorý môžu využiť v praxi vo firmách ktoré podobné technológie už využívajú. Tieto nové technológie už niektoré firmy využívajú a je len otázkou času kedy to bude bežná súčasť firemného školenia.

Firma Netspace, s. r. o. obstará zariadenia ako 3D jadrová zváračka optických vlákien, lámačka na optické vlákna, zafukovací prístroj s pneumatickou prevádzkou pre možnosť zafukovania optických káblov a mikrotrubiek, merací prístroj optických vlákien OTDR, geodetická zameriavacia a vytyčovacia sústava, interný informačný systém riadenia procesov a práce (workflow) s evidenciou materiálu, zákaziek, pohľadávok, záväzkov, podkladov pre mzdy, náradia. Zariadenia budú môcť v rámci duálneho vzdelávania využívať tak žiaci odboru mechanik elektrotechnik ako aj obchodná akadémia.

Hriňovské strojárne a. s. zmodernizujú svoj strojový park o vertikálny alternatívne horizontálny sústruh a automatizáciu pre nakladanie a odoberanie obrobkov a ich presun medzi strojmi (robot resp. špeciálny zakladač). Žiaci sa budú podieľať na obsluhe strojov: nastavovaní programovaní stroja, nastavovaní a programovaní automatizácie, obsluhe stroja, príprave obrobkov, výmene nástrojov a meraní

Spolupráca s firmami bude mať tiež pozitívny vplyv na zvyšovanie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie v Spojenej škole v Detve. Budú motivovaní modernými podmienkami praktického vyučovania a perspektívou získania pracovného miesta po skončení školy.