Školské kolo ekonomickej olympiády

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka celoštátnej ekonomickej olympiády. V školskom kole dosiahli skvelé výsledky, keď až sedem z nich získalo počet bodov, ktorý by im mohol otvoriť dvere do krajského kola. Najlepší – Simona Psotková a Martin Šušor sa dokonca dostali za hranicu 20 bodov.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Všetci súťažiaci absolvovali 25-minútový test, ktorý pozostával z otázok z oblasti všeobecnej ekonómie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie či všeobecného rozhľadu.