Ďalší úspech žiačok Obchodnej akadémie

Aj napriek tomu, že nám COVID komplikuje vyučovanie a odoberá sily do učenia a do práce, naši žiaci a učitelia sa stále snažia prezentovať svoju šikovnosť a veľmi dobré vedomosti. Okrem toho, že sa zapojili do všetkých jazykových olympiád, potešili nás prváčky z Obchodnej akadémie aj úspechom v ľudskoprávnom kvíze.

Kvíz sa konal v rámci konferencie Human Forum 202, ktorej organizátormi boli Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE a Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici

Súťaž prebiehala online. Vedomostný test obsahoval dvadsať náročných otázok z oblasti základných ľudských práv a občianskych slobôd a body sa pripisovali aj za rýchlosť odpovedí. Naše žiačky stratili len 3 body a obsadili veľmi pekné 3. miesto.

Blahoželáme!