Workshop s Amnesty International

Žiaci 1OA triedy sa 18.11.2021 zúčastnili úvodného workshopu k ľudským právam v online forme cez ZOOM s koordinátormi a lektormi ľudskoprávneho vzdelávania v Amnesty International Slovensko Olíviou Strelkovou a Jánom Fiľakom. Na úvod sa sme sa dozvedeli, čo to  Amnesty International je , aké sú ľudské práva, že mám ich nikto nemôže zobrať, odňať či odcudziť alebo nebodaj  zrušiť. V skupinkách sme sa rozprávali o tom, či poznáme niekoho z médií poprípade osobne zo súčasnosti, alebo minulosti, alebo, kto bráni (bránil) ľudské práva. Diskutovali sme o skupinách ľudí, ktorých práva sú aj dnes porušované.