Prváčky z Obchodnej akadémie Detva upcyklujú … a prinášajú radosť

Žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa od začiatku školského roka začali venovať zaujímavej aktivite. Všetci z Vás už určite počuli pojem „recyklácia“, teda proces, kedy sa snažíme niečo opätovne použiť. Počuli ste už ale pojem „upcyklácia“? Ide o upgrade recyklácie, a teda proces, keď starým veciam a materiálom dáme novú podobu a ešte zvýšime ich hodnotu. Touto cestou sa vybrali aj naše prváčky, ktoré začali vyrábať z neužitočných vecí užitočné.

Svojim projektom zaujali aj v rámci grantového programu Nadácie SPP „SPPravmeTo“ a na svoje aktivity získali grant 600 €.

Hlavným cieľom projektu je podporiť myšlienku upcyklácie a následnú distribúciu výstupov projektu ľuďom a organizáciám, ktorí si nemôžu dovoliť obstarať všetko, čo potrebujú. Do realizácie budú zapojení žiaci a učitelia Spojenej školy. Cieľovou skupinou bude miestna komunita a predovšetkým organizácie pracujúce s ohrozenými skupinami. Vytvorené výrobky plánujeme darovať, resp. predať a výťažok venovať miestnemu útulku pre zvieratá.