Beseda o finančnej gramotnosti

Štvrtáci obchodnej akadémie prežili hodinu základov podnikania trochu inak. Vo štvrtok 11. 11. 2021 nás navštívili zástupcovia finančnej spoločnosti Partners Group Ing. Jana Parobková a Ing. Barbora Bočkayová . Pútavou formou nás voviedli do sveta podnikania. Zamerali sa najmä na oblasť sebapoznania a sebarozvoja. Pani Parobková porozprávala študentom o svojom živote. Skúsila život v zahraničí, okúsila aj prácu na Slovensku ako zamestnanec, nakoniec sa rozhodla pre podnikanie v oblasti finančných služieb. Poukázala na výhody, ktoré podnikanie prináša, ale aj na povinnosti a zodpovednosť s ním spojené. Spolu so študentami analyzovali Cashflow kvadrant. Študenti poskytli hosťom spätnú väzbu, čím vyjadrili, čo ich na besede najviac zaujalo. Dohodli sa aj na ďalšom stretnutí, ktoré bude zamerané práve na tieto oblasti.