Projektové stretnutie Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Napriek tomu, že projekt už prebieha skoro jeden rok, konečne sa podarilo partnerom stretnúť na 1. nadnárodnom projektovom stretnutí. Nadnárodné projektové stretnutie sa konalo hybridnou formou – prezenčne i online.

Nakoľko sa iba niektorí partneri poznali z predchádzajúcej spolupráce, na úvod prebehli prezentácie všetkých organizácií zapojených do partnerstva. Partneri sa dohodli na rozdelení úloh a zodpovedností, ako aj o pravidlách tvorby interných pracovných tímov a spôsobe komunikácie.

Partneri sa dohodli na organizácii a predbežných termínoch mobilít pre žiakov a zamestnancov. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu u všetkých partnerov a dôležitosť prezenčnej formy mobilít sa partneri dohodli, že koordinátor požiada o predĺženie realizácie projektu do 31.8.2023. Umožní to realizovať všetky plánované mobility a stretnutia.

Okrem workshopov a diskusií o výstupoch projektu sme absolvovali prehliadku podniku Slavia Producion Systems, vrátane diskusie o potrebách firmy a duálnom vzdelávaní.

Kultúrny program zahrňoval prehliadku Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice a kostolu v Hronseku.

Projekt  bude pokračovať na jar budúceho roka, kedy by sme chceli zorganizovať medzinárodnú súťaž v technických a ekonomických profesiách ako aj odbornú mobilitu pre učiteľov u chorvátskeho partnera v Durdevaci.