Seminár Rozhoduj o Európe

Piati žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili regionálneho seminára Rozhoduj o Európe, tentokrát online formou.

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je kombináciou stretnutí mládeže, interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich stretnutia a diskusie s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl z celej Českej republiky a Slovenska, zároveň približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom z oboch štátov.

Projekt je realizovaný Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a všeobecne prospešnou spoločnosťou EUTIS (Brno), v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Európskej komisie v ČR.

Naši žiaci si účasť na seminári veľmi pochvaľovali. Deň bol veľmi poučný. Vyskúšali si, aké by to bolo byť ministrami a zistili sme čo všetko to obnáša. Rokovanie za krajiny európskej únie v rôznych témach im rozšírilo obzory o mnohých problematikách týchto krajín. Ako napríklad šírenie teroristického obsahu a boj s týmto problémom.