Zapojili sme sa do zbierky Hodina deťom

Žiačky prvého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.