Vzdelávanie o mäkkých zručnostiach

Štvrtáci z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy absolvovali prezentáciu Tomáša Cibuľu, ktorá sa zameriavala na rozvoj mäkkých zručností.

Obsahom prezentácie bol time management, obchodná a jednoduchá psychológia,  tvorba formálnych a neformálnych vzťahov, základy finančnej gramotnosti či praktické porovnanie zamestnania a podnikania. Cieľom bolo predstaviť zručnosti mladého človeka vstupujúceho na trh práce, ktoré bude môcť na školeniach rozvinúť.

Žiaci môžu pokračovať v programe ďalej vo forme workshopov a stretnutí.