Metodický kurz našich učiteliek na Tenerife

V termíne od 21.8.2021 do 30.08.2021 sme sa spolu s Mgr. Janou Szilvási zúčastnili 6-dňového vzdelávacieho kurzu na Tenerife. Išlo o 30-hodinový vzdelávací program s názvom Intelligent Assessment and Evaluation. Počas piatich dní sme pod vedením anglickej lektorky pracovali v skupine spolu s maďarskými, poľskými, rumunskými a estónskymi pedagógmi. Venovali sme sa rôznym pedagogickým otázkam, pričom najväčšou pozornosť sme venovali vzdelávacím cieľom a hodnotiacim škálam. Vzdelávanie bolo zamerané na to, ako úspešne implementovať do škôl schémy vlastného a skupinového hodnotenia, ako písať kritériá hodnotenia, ale aj to, ako eliminovať negatívne správanie v triede a ako do hodnotenia a vzdelávania zapojiť aj rodičov. Toto vzdelávanie bolo pre nás prínosom a dozvedeli sme sa veľa plnohodnotných poznatkov.

Okrem pedagogických znalostí sme si z pobytu na Tenerife odniesli aj množstvo cestovateľských a kultúrnych zážitkov. Spoznali sme nové miesta, miestnu kultúru a ľudí. Vrámci nášho vzdelávania sme spoznali mesto San Cristóbal de La Laguna, mesto Santa Cruz a kochali sme sa aj krásami národného parku Teide, ktorý sa rozprestiera pod sopkou Pico de Teide.

Sme veľmi rady, že sme sa tohto vzdelávania mohli zúčastniť a budeme rady, ak sa nám aj v budúcnosti podarí absolvovať podobné vzdelávanie.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Mgr. Miroslava Dutkievičová