Roadshow mladých vedcov

Žiaci prvého až tretieho ročníka Strednej odbornej školy sa zúčastnili prednášok a workshopov s mladými vedcami. Medzi prezentujúcimi boli:

Mgr. Kristína Blažeková – Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
téma: „Ako sa nestratiť v online svete“ (workshop)
Mgr. Matúš Balogh – Fyzikálny ústav SAV
téma: „Radiácia, ťažké ióny a rádioterapia“
Ing. Viliam Pavlík, PhD. – Ústav anorganickej chémie SAV
téma: „Zdroje energie (voda, Slnko, jadro…)“