Pracovné oblečenie pre prvákov

Aj v tomto školskom roku sme obliekli prvákov komplet bezplatne do pracovného oblečenia.