2 % dane

Milí rodičia, priatelia, spolupracovníci!

V roku 2020 je opäť možnosť , aby ste rozhodli kam poputujú a ako sa použijú 2 % z dane z príjmu, ktorú ste už zaplatili za rok 2019.

Obraciame sa na vás s prosbou, aby ste ich venovali škole, ktorú navštevuje Váš syn, dcéra, vnuk, vnučka alebo ak ste absolventom tejto školy, alebo jednoducho náš PRIATEĽ.
Peniaze budú poukázané na účet Rady rodičov, ktorá bude rozhodovať aj o ich využití.

Za Váš dar našej škole vopred ďakujeme!

Naše identifikačné údaje:

IČO:                            173196170606

Právna forma:           Občianske združenie

Obchodné meno:      SRRZ-RZ pri Spojenej škole

Štúrova 848, 962 12 Detva

Poznámka:

Ak ste platiteľ dane z príjmu zo závislej činnosti ( zamestnanec)  

Vypísané a potvrdené tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov)prostredníctvom Vašich detí prosíme poslať späť do školy, ktorá ich hromadne odošle daňovému úradu.

Ak ste právnická alebo fyzická osoba ( podnikateľ) 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu je  priamo  v daňovom priznaní.

 

Bližšie praktické informácie

Vyhlasenie- vyplnene