Deň otvorených dverí TUZVO

Vo štvrtok 6. februára sa zúčastnili žiaci 4., 3. a 2. ročníka SOŠ Detva na Dni otvorených dverí Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Uvítal nás dekan a prodekan, ktorí oboznámili študentov s možnosťami štúdia a odbormi. Následne si mohli študenti našej školy prejsť objekt fakulty a špecializované pracoviská. Vyskúšali si 3D simuláciu v rezaní stromov a konárov z výškovej plošiny v blízkosti pozemných komunikácií. Taktiež mali možnosť zmerať si svoju ťahovú silu pomocou tenzometrického zariadenia a zoznámili sa z termokamerou a jej použitím. Na pracovisku metalografie mali možnosť vyskúšať si triedenie vzorkov z trhacej skúšky a pozrieť sa na zvar pomocou elektrónkového mikroskopu. Taktiež si vyskúšali ovládanie robotov a tlačenie v 3D tlačiarni.