Postup do krajského kola Ekonomickej olympiády

Šesť žiačok štvrtého ročníka Obchodnej akadémie postúpilo do krajského kola Ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Olympiádu organizujú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.