Novoročný volejbalový turnaj

V stredu po návrate z vianočných prázdnin sme zorganizovali novoročný volejbalový turnaj pre žiakov Obchodnej akadémie. Víťazmi sa stalo družstvo tretiakov, pred štvrtákmi a druhákmi.