Slovenčinárik

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do korešpondenčnej súťaže Slovenčinárik, ktorú organizuje CVČ – Junior v Banskej Bystrici.

Inak tomu nebolo ani tento rok. Aj v tomto školskom roku sa do súťaže zapojil výber žiakov obchodnej akadémie, ktorí počas 45 minút riešili úlohy z oblasti literatúry a gramatiky.  Súťaž bude vyhodnotená v druhom polroku a veríme, že naši žiaci v nej budú úspešní.

Mgr. M. Dutkievičová