Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10.12.2019 sa na našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov obchodnej akadémie, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

V kategórii A súťažili žiaci – Ema Bahledová, Dávid Gibaľa, Simona Kubišová a Nikola Sekerešová. Spomedzi všetkých bola najúspešnejšia Ema Bahledová, ktorá postupuje na Krajské kolo OSJL.

V kategórii B súťažili žiaci – Katarína Chlebničanová, Viktória Kukučková, Adriána Šuleková, Nicolette Šufliarska a Dominik Gonda. V tejto kategórii bola najúspešnejšia Adriána Šuleková.

Všetkým zúčastneným ďakujem za to, že prejavili záujem o slovenský jazyk a literatúru, za to, že ukázali, akí vedia byť šikovní a tvoriví.

 

Mgr. M. Dutkievičová