Nadnárodné projektové stretnutie v Chorvátsku

Na pôde chorvátskeho partnera Strukovna skola Durdevac sa stretli zástupcovia  krajín, ktoré sú zapojená do projektu v rámci programu Erasmus+.

Projekt Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní koordinuje Spojená škola v Detve a pripravilo ho partnerstvo zložené z 9 organizácií z 8 krajín Európy. Okrem dvoch slovenských organizácií (Spojená škola Detva a 1. slovenský strojársky klaster) sú to partneri z Česka (SOŠ a SOUt Třemošnice), Nemecka, Chorvátska (Strukovna skola Djurdjevac), Španielska (I.E.S. Juan Ciudad Duarte), Nórska (Soloer upper secondary school Soensterud), Maďarska (DBH PROJECT MANAGEMENT Kft.) a Rumunska (Colegiul Auto Traian Vuia).

Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky.

Projekt sa zameriava na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov:

– O1: Kvalifikačný rámec a kompetencie

– O2: Model prepájania odborného vzdelávania v škole a v praxi

– O3: Jednotky učenia ECVET s aplikáciou na mobility

– O4: Príručka s cvičeniami, testami a slovníkom odborných pojmov

– O5: Model práce s marginalizovanými skupinami

Nadnárodného projektového stretnutia, ktoré sa konalo v Strukovnej skole v Durdevaci  sa zúčastnili zástupcovia 7 projektových partnerov (Nórsko, Slovensko, Česko, Rumunsko, Maďarsko, Španielsko a Chorvátsko).

Išlo už o štvrté nadnárodné projektové stretnutie, na ktorom sa stretli vybraní projektoví partneri. Okrem pracovných diskusií a workshopov venovaných výstupom projektu sme sa na stretnutí venovali aj skúsenostiam s odborným vzdelávaním v Chorvátsku.

Hneď v úvodný deň sme zažili začiatok tretieho týždňa celoštátneho štrajku v Chorvátsku, v ktorom bojovali pedagogickí zamestnanci za lepšie pracovné podmienky. Na druhý deň nášho stretnutia bol štrajk ukončený a my sme si tak mohli pozrieť v akcii aj chorvátskych žiakov a pedagógov.

Okrem práce na výstupoch projektu sme získali viaceré podnetné informácie o školskom vzdelávacom systéme a odbornom vzdelávaní v Chorvátsku. Škola je podporovaná svojim zriaďovateľom, ktorý poskytuje podporu pri príprave a implementácii projektov financovaných z EÚ. Projekty sa zameriavajú tak na investície ako aj na modernizáciu vzdelávania a jeho prepojenie s praxou.

Mali sme možnosť vypočuť si prezentáciu riaditeľky regionálnej živnostníckej komory, ktorá tiež významne pomáha školám pri podpore odborného vzdelávania a motivovaní žiakov základných škôl k štúdiu nedostatkových odborov.

Naši hostitelia nám tiež prezentovali systém odborného vzdelávania v Chorvátsku ako aj chorvátsky kvalifikačný rámec a jeho porovnanie s Európskym kvalifikačným rámcom.

V rámci odborných exkurzií sme navštívili dve strojárske firmy a to RASCO Kalinovac  a Data Link Bjelovar. Oboznámili sme sa nielen s ich výrobným programom, ale tiež so systémom spolupráce so školou pri odbornej príprave. V chorvátsku majú veľmi dobre prepracovaný systém odborného vzdelávania s dôrazom na duálne vzdelávanie pre potreby praxe.

Najbližšie sa všetci partneri stretnú v máji u českého partnera SOŠ a SOU technické Třemošnice.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 2 »