Tvorivé dielne v Detvianskom Tulipáne

Druháci z Obchodnej akadémie sa zúčastnili tvorivých dielní v Detvianskom Tulipáne. Prejavili šikovnosť pri tvorbe vianočných ozdôb, ktoré následne odniesli deťom z Domova sociálnych služieb v Detve.