Online beseda s eurokomisárom Marošom Šefčovičom

V piatok 22. novembra sme prostredníctvom online konferencie besedovali s mimoriadne dôležitým hosťom. Pozvanie našich žiakov prijal opätovne zvolený slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

Online besedou vyvrcholili naše aktivity venované prezentácii myšlienok a úloh Európskej únie. Na úvod predstavil žiakom Európsku komisiu a proces vypočúvania, resp. „grilovania“ nových eurokomisárov. Prezentoval najnovšie trendy a úlohy EÚ pre nasledujúce volebné obdobie. Pôjde hlavne o udržanie konkurencieschopnosti ekonomiky EÚ ako stále najsilnejšej ekonomiky na svete. Vzhľadom na rýchlo rastúce ekonomiky USA a Číny bude potrebné sledovať hlavne megatrendy, od ktorých závisí zachovanie konkurencieschopnosti európskej a slovenskej ekonomiky. EÚ by sa mala od Číny inšpirovať predovšetkým schopnosťou stanoviť si správne dlhodobé ekonomické ciele a zabezpečiť technologický transfer do výroby. Ako príklad zdroja rozvoja ekonomiky USA uviedol podporu mladých ambicióznych podnikateľov. EÚ by tiež mala podporovať mladých podnikateľov, aby svoje nápady realizovali v Európe.

Venovali sme sa tiež snahe založiť novú politiku Európskej komisie na vedeckých poznatkoch, digitalizácii a odbúravaniu byrokracie, a to predovšetkým pri čerpaní grantov zo štrukturálnych fondov. V nasledujúcich rokoch bude pán Šefčovič zodpovedný za vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami.

Dostali sme sa tiež k témam bezpečnosti potravín, energetickej sebestačnosti a reštrukturalizácii ekonomiky vo vybraných regiónoch. Výzvou pre pána Šefčoviča bude hlavne oblasť strategického plánovanie na 10 rokov, aby si udržala a posilnila svoju konkurencieschopnosť.

Mladým ľuďom odkázal, aby sa učili cudzie jazyky, ktoré sú bránou pre získanie informácií a vhodne kombinovali svoje vzdelanie. Netreba ísť cestou ľahšieho odporu a vybrať si štúdium humanitného zamerania. Absolventi technických smerov nájdu lepšie uplatnenie na trhu práce. Za dôležité považoval tiež, aby si mladí ľudia zvolili to, čo ich baví, aby sa tešili do školy či do práce.

Ďakujeme pánovi Šefčovičovi za besedu a veríme, že všetky aktivity, ktoré žiaci za tri mesiace absolvovali, zlepšia ich vedomosti o EÚ.

E