Ako pomáha EÚ nášmu regiónu

Žiaci štvrtého ročníka absolvovali prednášku zástupcov Banskobystrického kraja o možnostiach, ktoré ponúkajú eurofondy pre rozvoj regiónu. V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja bola zriadená rozvojová agentúra, náplňou práce ktorej  je príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ.

Naši hostia predstavili žiakom štruktúru jednotlivých operačných programov a oblasti, v ktorých je možné uchádzať sa o grant. Ide hlavne o dopravu, vedu, výskum, inovácie, ľudské zdroje či cestovný ruch. Nakoľko príprava a realizácia takýchto projektov nie je jednoduchý proces, poradili žiakom najjednoduchšie spôsoby, ako sa do toho pustiť. Motivovali ich k založeniu občianskeho združenia, v rámci ktorého by bolo možné pripravovať a manažovať projekty pre rozvoj regiónu.