November 1989 – 2019

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie za pomoci niektorých prvákov a tretiakov pripravili zaujímavú akciu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Ako cieľovú skupinu sme si vybrali žiakov trochu základných škôl v Detve, ktorým sme chceli pripraviť netradičnú hodinu dejepisu. Žiaci prichádzali v skupinkách a postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami.

Ako prvé si vypočuli prezentáciu nielen o novembrových udalostiach, ale tiež najdôležitejších osobnostiach tej doby a krokoch, ktoré nasledovali po revolučných zmenách vo vtedajšom Československu. To, či dobre počúvali, si následne overili v interaktívnom teste prostredníctvom aplikácie Kahoot. Niektorí prejavili nielen stopercentnú správnosť, ale tiež mimoriadnu rýchlosť odpovedí.

Po teoretickom úvode sa vybrali priamo do terénu. Na desiatich stanovištiach absolvovali zaujímavé disciplíny, pri ktorých museli riešiť nielen vedomostné úlohy, ale prejaviť tiež zručnosť a športové nadanie. Rúcali Berlínsky múr, zaskákali gumu, hádali staré predmety z minulosti či pozreli dokumenty o živote svojich rodičov. Najlepší si za svoje výkony odniesli aj vecnú odmenu.

Poslednou zastávkou bolo maxi pexeso s 32 obrázkami o osobnostiach predrevolučného i revolučného obdobia, živote pred rokom 1989 i samotných novembrových a ponovembrových udalostiach.

Na našu akciu sme dostali pochvalu nielen od žiakov a ich pedagógov, ale tiež od špeciálneho hosťa, slovenského poslanca v Európskom parlamente Ivana Štefanca.

« z 3 »