Českí praktikanti v Detve

V dňoch 4. až 18. novembra hostila naša škola 17 žiakov z dvoch stredných odborných škôl z Českej republiky.

Účastníci stáže, žiaci druhého až štvrtého ročníka stredných škôl z Plzne a Třemošnice. Žiaci z Plzne, navštevujúci odbory ekonomického zamerania, praxovali v rôznych firmách a organizáciách v Detve a okolí. Žiaci z Třemošnice, odboru mechanik nastavovač, vykonávali prax na pracoviskách odborného výcviku školy a absolvovali tiež zaujímavé odborné exkurzie v strojárskych firmách.

Náplňou praxe boli odborné činnosti v zmysle učebných osnov jednotlivých odborov. Každý žiak pracoval pod vedením svojho mentora, ktorý mu prideľoval prácu. Žiaci si o svojej praxi viedli denník. Všetci účastníci pristupovali k práci zodpovedne a svoje úlohy si plnili svedomito. S ich prácou vyjadrili mentori spokojnosť.

Súčasťou stáže bol aj kultúrny a voľnočasový program. Prvý týždeň absolvovali žiaci hodinu slovenského jazyka. Nasledoval výlet do Zvolena spojený s prehliadkou námestia a  Zvolenského zámku. S históriou mesta Detva sa oboznámili počas návštevy Podpolianskeho múzea.

Víkend sme začali návštevou ranča Hafernik v Detvianskej Hute spojenou s jazdou na koňoch. V sobotu nasledoval výlet do Banskej Štiavnice zapísanej vo svetovom dedičstve UNESCO spojený s prehliadkou kaštieľa Sv. Anton a oddychu v jaskynnom kúpeli v Sklených Tepliciach. Na druhý deň zamierili na Liptov, kde si pozreli Demänovskú jaskyňu slobody a vybláznlili sa v Tatralandii.

Druhý týždeň sa žiaci mohli oboznámiť s miestnymi remeslami prostredníctvom spoločných tvorivých dielní. Druhý víkend pokračovali na Horehronie, previezli sa starou Čiernohronskou železničkou a zažili miestny folklór ako aj tradičné drevorubačské činnosti. Bohatý program ukončili prehliadkou Bojnického zámku.

V piatok sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie stáže, počas ktorého boli žiakom odovzdané certifikáty a Europassy- mobilita.

Celkový priebeh odbornej stáže možno zhodnotiť veľmi pozitívne. K bezproblémovému priebehu prispela aj ochota a spolupráca so sprevádzajúcimi pedagogickými pracovníkmi. Žiaci boli počas celej stáže disciplinovaní, integrovali sa do miestnej spoločnosti. Dva týždne prispeli nielen k zlepšeniu ich odborných vedomostí a zručností, ale aj k rozvoju osobnosti.