Prednáška o práci a štúdiu v zahraničí

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy sa zúčastnili prednášky s pracovníčkou Úradu práce vo Zvolene a EURES poradcom Ing. Alžbetou Kučerovou.

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

Žiaci sa počas prednášky oboznámili s cieľovou skupinou siete EURES, do ktorej patria aj školy a študenti. Dostali podrobné informácie o ponuke služieb EURES, a to od poskytovania informácií o voľných pracovných miestach, pracovných a životných podmienkach v jednotlivých krajinách až po možnosti štúdia a poradenstvo. Dostali tiež tipy na účasť na rôznych podujatiach ako Profesia Days či Národné dni kariéry. Nakoľko viacerí maturanti sa po skončení školy chystajú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ocenili aj podrobné informácie o podmienkach štúdia v zahraničí.

Nasledovali obsiahle informácie o práci v zahraničí, vrátane dôležitých webových stránok, databáze voľných pracovných miest či aktuálnych tipov na najžiadanejšie profesie. Motivovala tiaž žiakov k účasti na mobilitných projektoch pre mladých ľudí, ktoré organizujú AIESEC Slovensko, agentúry SAIA a SAAIC a Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

Na záver boli prezentované tiež kroky potrebné pri registrácii na úrade práce v prípade, ak sa absolvent nepresadí na trhu práce hneď po skončení štúdia.

Ďakujeme Ing. Kučerovej za podrobné a veľmi užitočné informácie, ktoré pomôžu absolventovi strednej školy podniknúť správne kroky po skončení štúdia.