Besedovali sme o zahraničných mobilitách

Naša škola je známa svojou vysokou zapojenosťou do rôznych medzinárodných projektov a súťaží. Väčšinu z nich organizujeme prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý implementuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (známa pod skratkou SAAIC).

Sme radi, že naše pozvanie na online konferenciu prijala jej zástupkyňa Michaela Bogdanová. Žiakom predstavila programy, aktivity a súťaže, do ktorých sa môžu počas štúdia zapojiť.

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Vo svojom príspevku vyzdvihla príležitosti, ktoré účasť na zahraničnej mobilite ponúka mladým ľuďom. Môžu si nielen zlepšiť svoje jazykové a odborné vedomosti a zručnosti a obohatiť si tak svoj životopis. Významným prínosom je aj rozvoj osobnosti, samostatnosti a iných kompetencií, ktorým sa nenaučia v škole, ale skôr praktickou realizáciou svojich vlastných nápadov.