Beseda s Róbertom Hajšelom

Žiaci druhého ročníka absolvovali online besedu so slovenským europoslancom Róbertom Hajšelom. Beseda bolo o to špecifickejšia, že ide o bývalého riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorá organizuje program Euroscola, v rámci ktorého realizujeme naše aktivity.

Na úvod pán Hajšel predstavil svoju prácu, zaradenie a úlohy v Európskom parlamente. Žiakov oboznámil s novými cieľmi a výzvami, pred ktorými stojí Európska únia. Venovali sme sa hlavne dvom, a to ďalšiemu stupňu priemyselnej revolúcie a boji s klimatickými zmenami. Zdôraznil nadchádzajúce zmeny v štruktúre a hlavne riadení priemyselnej výroby, kde postupne dôjde k nahrádzaniu človeka technológiou. Bude to mať veľký dopad na trh práce, kde sa stretneme s novými profesiami i organizáciou práce a pracovného času. Ľudia budú musieť byť flexibilnejší, do popredia vystúpia požiadavky na nové zručnosti a kompetencie.

Najdôležitejšou výzvou pre EÚ do budúcnosti je boj s klimatickými zmenami. Bude trvať ešte dlhé roky, kým sa budú hľadať optimálne riešenia a bude dôležité, aby Slovensko efektívne využilo všetky dostupné zdroje na ich dosiahnutie.

Na záver sa vyjadril k možnostiam, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom a zdôraznil potrebu učenia sa cudzích jazykov i rozvoja odborných kompetencií.