Beseda s veľvyslankyňou Írska

Ani nie po pol roku sme na pôde našej školy opäť privítali veľvyslankyňu Írska na Slovensku Hildu Ó Riain. Témou stretnutia bola jednak prezentácia Írska a jednak porovnanie Slovenska a Írska z hľadiska ekonomického rozvoja a miesta v Európskej únii.

Na úvod sme predstavili našu krátku prezentáciu, v ktorej sme predstavili podobnosti medzi našimi krajinami. Sme z pohľadu počtu obyvateľov malé krajiny s otvorenou ekonomikou závislou od medzinárodnej spolupráce. Boli sme dlhé storočia pod nadvládou mocností a naše oslobodzovacie hnutie začalo v približne rovnakom období. Rovnako sme mali mladé politické kométy (Milana Rastislava Štefánika a Michaela Collinsa), ktorí spravili za svoj krátky život veľa pre vlastnú krajinu.

Pani veľvyslankyňa sa vo svojej prezentácii zamerala na predstavenie Írska, jeho geografie i ekonomických ukazovateľov. Mohli sme si tiež porovnať vybrané ukazovala s ekonomickými výsledkami Slovenska. Práve Írsko bolo predsedníckou krajinou EÚ v máji 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ a írsky Cork sa stal centrom osláv pre Slovensko. V diskusii sme sa tiež venovali možnostiam pre mladých ľudí, cestovnému ruchu ako aj spolupráci Slovenska a Írska. Pani veľvyslankyňa vyzdvihla úlohu a hodnoty Európskej únie pri spoločnom rozvoji krajín Európy. Samozrejme sme neobišli ani BREXIT a jeho dôsledky.